PROBLEMET MED DEN TRADITIONELLE VÆRDIKÆDE

Tæt på 99% af al kaffe eksporteres som grønne, uristede bønner.

Ristning, sortering, pakning, branding, distribution og salg af det færdige produkt tegner sig for op mod 85% af værdikæden, hvilket ikke kommer de kaffeproducerende lande til gode.

Etiopien er et af Afrikas største kaffeproducerende lande og hjemsted for Arabicaplanten. Det estimeres, at produktionen af kaffe er levebrød for ca. 15 mio. etiopiere.

Dog er kaffe ikke den største indkomst for landet – det er derimod velgørenhed.

Løsningen

Beregninger har vist, at hvis man i Etiopien selv ristede bønnerne og eksporterede det færdige produkt, ville landet kunne tredoble indkomsten og nærme sig økonomisk uafhængighed – uden velgørenhed. 

GORA har vendt op og ned på den traditionelle værdikæde. 

Vores kaffe er dyrket, håndplukket, ristet og pakket i oprindelseslandet – Etiopien. 

Vi kalder det…

Oprindelse

Etiopien er kaffens fødested og kaffe er en vigtig del af landets historie, kultur og tradition. I det moderne Etiopien, spiller kaffe stadig en stor rolle og hjemmemarkedet aftager halvdelen af landets produktion.

I et enestående partnerskab har Etiopiens legendariske kaffebønder og landets mest innovative risteri skabt en bæredygtig praksis, der forøger den lokale værdi inden eksport.

Vi har valgt at kalde konceptet GORA – et navn der har dybe rødder i den etiopiske urskov.

Vores bønner kommer fra økologiske smålandbrug i distrikterne Limmu, Sidamo og Kaffa.

GORA’s risteri kan findes ved hjælp af længde- og breddegradskoordinaterne i vores ”impact statement” nævnt nedenfor. Risteriet ligger tæt på Etiopiens hovedstad Addis Ababa.

Koordinater

 9.104N 38.979E helt nøjagtig…. 

CO2 - AFTRYK

Vi bestræber os på at levere en kaffe, der er ligeså bæredygtig som velsmagende. Udover en bedre værdifordeling, fokuserer vi også på at reducere vores CO2-aftryk.

Som et resultat af det økologiske skovlandbrug har GORA et lavt CO2 forbrug, og vi arbejder kontinuerligt på at reducere det yderligere – også hvad angår logistik og emballage.

GORA’s bønner bliver ristet på et af Afrikas første CO2 neutrale risterier. Risteriet stod færdigt i februar 2020 og blev operationelt to måneder senere. Det lever op til de gældende krav, dog afventes den endelige CO2 neutrale godkendelse.

FN har opstillet 17 verdensmål som alle er vedtaget af samtlige medlemslande tilbage i 2015 med ønsket om at skabe en bedre verden for mennesker og planet inden 2030.

GORA og FN deler de samme mål. Gennem vores ansvarlige produktion fra plante til kop, bidrager GORA til adskillige af verdensmålene, og vi arbejder til stadighed på at gøre det endnu bedre.

Verdensmaal-ikon-05

Størstedelen af de jobs, der er skabt som et result af den ansvarlige værdikæde, udføres af kvinder og overordnet set gælder:

 • 59% af arbejdsstyrken er kvinder.
 • 52% af ledelsesteamet er kvinder, inkl. risteriets facility manager. 
 • Lige løn og fordele for kvinder og mænd.
 • Fuld overensstemmelse med den etiopiske arbejdslovgivning, der regulerer ulighed med lovende resultater, anerkendt af FN. 
Verdensmaal-ikon-05

Størstedelen af de jobs, der er skabt som et resultat af den ansvarlige værdikæde, udføres af kvinder og overordnet set gælder:

 • 59% af arbejdsstyrken er kvinder.
 • 52% af ledelsesteamet er kvinder, inkl. risteriets facility manager. 
 • Lige løn og fordele for kvinder og mænd.
 • Fuld overensstemmelse med den etiopiske arbejdslovgivning, der regulerer ulighed med lovende resultater, anerkendt af FN. 

Størstedelen af de jobs, der er skabt som et result af den ansvarlige værdikæde, udføres af kvinder og overordnet set gælder:

 • 59% af arbejdsstyrken er kvinder.
 • 52% af ledelsesteamet er kvinder, inkl. risteriets facility manager. 
 • Lige løn og fordele for kvinder og mænd.
 • Fuld overensstemmelse med den etiopiske arbejdslovgivning, der regulerer ulighed med lovende resultater, anerkendt af FN. 

Vores produktion har et lavt CO2 forbrug som et resultat af det økologiske skovlandbrug og de arbejdsmetoder der anvendes her. 

GORA’s bønner bliver ristet på et af Afrikas første CO2 neutrale risterier. Risteriet stod færdigt i februar 2020 og blev operationelt to måneder senere. Det lever op til de gældende krav, dog afventes den endelige CO2 neutrale godkendelse (forsinket p.g.a covid-19).

I samarbejde med eksportører, speditører og importører forsøger vi altid at konsolidere vores forsendelser og transportere på den mest effektive og bæredygtige måde.

Verdensmaal-ikon-07

Vores produktion har et lavt CO2 forbrug som et resultat af det økologiske skovlandbrug og de arbejdsmetoder der anvendes her.

GORA’s bønner bliver ristet på et af Afrikas første CO2 neutrale risterier. Risteriet stod færdigt i februar 2020 og blev operationelt to måneder senere. Det lever op til de gældende krav, dog afventes den endelige CO2 neutrale godkendelse (forsinket p.g.a covid-19).

I samarbejde med eksportører, speditører og importører forsøger vi altid at konsolidere vores forsendelser og transportere på den mest effektive og bæredygtige måde.

Verdensmaal-ikon-07

Vores produktion har et lavt CO2 forbrug som et resultat af det økologiske skovlandbrug og de arbejdsmetoder der anvendes her.

GORA’s bønner bliver ristet på et af Afrikas første CO2 neutrale risterier. Risteriet stod færdigt i februar 2020 og blev operationelt to måneder senere. Det lever op til de gældende krav, dog afventes den endelige CO2 neutrale godkendelse (forsinket p.g.a covid-19).

I samarbejde med eksportører, speditører og importører forsøger vi altid at konsolidere vores forsendelser og transportere på den mest effektive og bæredygtige måde.

Verdensmaal-ikon-08

Eksport af det færdige kaffeprodukt skaber flere jobs og langt større værdi i oprindelseslandet. I stedet for at eksportere de grønne bønner, fortsætter vores til risteriet, hvor de håndsorteres, ristes, males og pakkes. Det kræver en række forskellige kvalifikationer og jobs, der skabes i tillæg til kultiveringen. GORA er således med til at opretholde en produktionslinje fra skov til færdigt produkt – alt lavet i Etiopien.

I overensstemmelse med målet om at udrydde børnearbejde, er GORA med til at sikre, at kaffebøndernes børn går i skole – ikke på arbejde. Vores kaffe er udelukkende produceret af voksne.

Verdensmaal-ikon-08

Eksport af det færdige kaffeprodukt skaber flere jobs og langt større værdi i oprindelseslandet. I stedet for at eksportere de grønne bønner, fortsætter vores til risteriet, hvor de håndsorteres, ristes, males og pakkes. Det kræver en række forskellige kvalifikationer og jobs, der skabes i tillæg til kultiveringen. GORA er således med til at opretholde en produktionslinje fra skov til færdigt produkt – alt lavet i Etiopien.

I overensstemmelse med målet om at stoppe børnearbejde, er GORA med til at sikre, at kaffebøndernes børn går i skole – ikke på arbejde. Vores kaffe er udelukkende produceret af voksne.

Eksport af det færdige kaffeprodukt skaber flere jobs og langt større værdi i oprindelseslandet. I stedet for at eksportere de grønne bønner, fortsætter vores til risteriet, hvor de håndsorteres, ristes, males og pakkes. 

Det kræver en række forskellige kvalifikationer og jobs, der skabes i tillæg til kultiveringen. GORA er således med til at opretholde en produktionslinje fra skov til færdigt produkt – alt lavet i Etiopien.

I overensstemmelse med målet om at udrydde børnearbejde, er GORA med til at sikre, at kaffebøndernes børn går i skole – ikke på arbejde. Vores kaffe er udelukkende produceret af voksne. 

Vores produktion sikrer et minimum af affald. Hvert kaffebær håndplukkes, hver bønne inspiceres og sorteres før og efter ristning. Bønner som ikke opfylder kravet til eksport bliver solgt på hjemmemarkedet, der aftager halvdelen af landets produktion.

GORA overvåger nøje de tekniske fremskridt og infrastrukturelle tiltag omkring fødevareemballering og når vi finder den helt rette løsning, opgraderer vi vores nuværende kaffeposer. Fokus er at finde en emballage med et lavt eller neutralt CO2-aftryk produceret af genanvendt og/eller genanvendeligt materiale – naturligvis uden at emballagen påvirker kaffens kvalitet og holdbarhed. 

Verdensmaal-ikon-12

Vores produktion sikrer et minimum af affald. Hvert kaffebær håndplukkes, hver bønne inspiceres og sorteres før og efter ristning. Bønner som ikke opfylder kravet til eksport bliver solgt på hjemmemarkedet, der aftager halvdelen af landets produktion.

GORA overvåger nøje de tekniske fremskridt og infrastrukturelle tiltag omkring fødevareemballering og når vi finder den helt rette løsning, opgraderer vi vores nuværende kaffeposer. Fokus er at finde en emballage med et lavt eller neutralt CO2-aftryk produceret af genanvendt og/eller genanvendeligt materiale – naturligvis uden at emballagen påvirker kaffens kvalitet og holdbarhed. 

Verdensmaal-ikon-12

Vores produktion sikrer et minimum af affald. Hvert kaffebær håndplukkes, hver bønne inspiceres og sorteres før og efter ristning. Bønner som ikke opfylder kravet til eksport bliver solgt på hjemmemarkedet, der aftager halvdelen af landets produktion.

GORA overvåger nøje de tekniske fremskridt og infrastrukturelle tiltag omkring fødevareemballering og når vi finder den helt rette løsning, opgraderer vi vores nuværende kaffeposer. Fokus er at finde en emballage med et lavt eller neutralt CO2-aftryk produceret af genanvendt og/eller genanvendeligt materiale – naturligvis uden at emballagen påvirker kaffens kvalitet og holdbarhed. 

Verdensmaal-ikon-15

GORA kaffe gror under trækronerne i det etiopiske højland. Uden brug af kemikalier kultiverer bønderne kaffeplanterne i samhørighed med økosystemet. Efter mange år med skovrydning – som kaffeindustrien også har sin andel i – begynder antallet af genplantninger at stige.

Ændringen er drevet af en anerkendelse af, at skoven er et af de vigtigste redskaber til bekæmpelse af klimaforandringer og en kilde til kaffe af høj kvalitet, der efterspørges som aldrig før. UNEP, forskellige NGO’ere og offentlige organer lærer unge etiopiere at skoven ikke alene forebygger jordskred og jorderosioner men også repræsenterer en frugtbar mulighed for landbrug – skovlandbrug.

Verdensmaal-ikon-15

GORA kaffe gror under trækronerne i det etiopiske højland. Uden brug af kemikalier kultiverer bønderne kaffeplanterne i samhørighed med økosystemet. Efter mange år med skovrydning – som kaffeindustrien også har sin andel i – begynder antallet af genplantninger at stige.

Ændringen er drevet af en anerkendelse af, at skoven er et af de vigtigste redskaber til bekæmpelse af klimaforandringer og en kilde til kaffe af høj kvalitet, der efterspørges som aldrig før. UNEP, forskellige NGO’ere og offentlige organer lærer unge etiopiere at skoven ikke alene forebygger jordskred og jorderosioner men også repræsenterer en frugtbar mulighed for landbrug – skovlandbrug.

GORA kaffe gror under trækronerne i det etiopiske højland. Uden brug af kemikalier kultiverer bønderne kaffeplanterne i samhørighed med økosystemet. Efter mange år med skovrydning – som kaffeindustrien også har sin andel i – begynder antallet af genplantninger at stige.

Ændringen er drevet af en anerkendelse af, at skoven er et af de vigtigste redskaber til bekæmpelse af klimaforandringer og en kilde til kaffe af høj kvalitet, der efterspørges som aldrig før. UNEP, forskellige NGO’ere og offentlige organer lærer unge etiopiere at skoven ikke alene forebygger jordskred og jorderosioner men også repræsenterer en frugtbar mulighed for landbrug – skovlandbrug.

Kontakt

GORA KAFFE

Info@gora.coffee

+45 91 15 70 77

Fairchaintrading ApS

info@fairchaintrading.dk

CVR. 39913682​