Persondata- og privatlivspolitik

1 Introduktion

1.1 Denne persondata- og privatlivspolitik beskriver online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på www.gora.coffee.

 

1.2 Vi indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem registrering ved køb og gennem såkaldte ‘cookies’  (se nedenstående & vores Handelsbetingelser).

 

2 Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige for www.gora.coffee er Fairchain Trading ApS, Æblehaven 55, 6000 Kolding, CVR-nummer 39913682 (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 

 

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

 

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

a)     at levere produkter og tjenesteydelser, som du har bestilt;

b)    at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

c)     for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

d)    for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner;

e)     hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke

f)      for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

g)     for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

h)    for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;

 

i)      for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Fairchain Trading ApS måtte have.

 

 

 

3.2 Vores grundlag for behandling er:

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-c.
  • Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. g-h.
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Fairchain Trading ApS i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. i.

 

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

  • Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.
  • Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.
  • Hvor behandlingen er nødvendig for, at Fairchain Trading ApS kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.
  • Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Fairchain Trading ApS, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

 

4 Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

4.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

 

 

5 Personoplysninger – Børn

5.1 Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

 

 

6 Overførsel af personoplysninger

6.1  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.2  Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6.3 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

 

 

7 Links

7.1 Når du klikker på et link på www.gora.coffee, kan de linke væk fra vores side. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitikker på andre hjemmesider, og vi opfordrer dig til at læse den pågældende hjemmesides privatlivspolitik.

 

 

8 Sikring af dine personoplysninger

8.1 Vi passer på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning

8.2 Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

 

9 Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne persondata- og privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af vores persondata- og privatlivspolitik.

 

 

10 Kontaktoplysninger

10.1 Såfremt du har spørgsmål til vores persondata- og privatlivspolitik, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til:

 

Fairchain Trading ApS, 

Æblehaven 55

6000 Kolding

Telefon: 91157077

Mail: info@gora.coffee

 

 

Cookies

På www.gora.coffee anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

En cookie kan indeholde tekst og tal. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus. www.gora.coffee gemmer f.eks. dit postnummer i en cookie, således at du ikke skal indtaste postnummeret hver gang du besøger os. 

De fleste browsere lader dig slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Se vejledningen til din browser eller hjælpefunktionen for at få mere information om disse funktioner. Du skal dog være opmærksom på, at du somme tider ikke kan få adgang til et websted, eller at nogle funktioner på webstedet ikke fungerer, hvis du ikke accepterer cookies.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke til Cookies anvendt på vores hjemmeside.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.gora.coffee

 

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på www.gora.coffee, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Log-statistikken anvendes kun med det formål, at optimere GORA kaffe’s hjemmeside.

 

 

 

 

Kontakt

GORA KAFFE

Info@gora.coffee

+45 91 15 70 77

Fairchaintrading ApS

info@fairchaintrading.dk

CVR. 39913682​